Arabiskakursen består av utbildningsmoduler. Varje modul innehåller många pedagogiska avsnitt, hemuppgifter och ett diskussionsforum. Den innehåller också många interaktiva övningar för att förbättra och testa elevens läs-, skriv- och lyssnarförmåga med hjälp av en mängd olika metoder. Alla avsnitt och interaktiva övningar inkluderar ljudinspelningar som hjälper eleverna att lära sig det korrekta uttalet av ord och meningar.

Ljudfilerna har spelats in av flera individer för att matcha läsarens röst med karaktärerna som leder dialogen. Skolan använder språket Modern Standard Arabic (MSA), översatt till engelska och svenska. Eleven tillägnar sig läs-, skriv- och talfärdigheter genom en kurs baserad på medelnivå, enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Denna kurs är designad för studenter som redan har lärt sig arabiska och vill fördjupa sina kunskaper om språkets grammatik och nyanser. Vid slutet av denna nivå ska eleverna kunna skapa användbara arabiska meningar och översätta inledande texter med hjälp av en ordbok.