Arabiskakursen består av utbildningsmoduler. Varje modul innehåller många pedagogiska avsnitt, hemuppgifter och ett diskussionsforum.
Den innehåller också många interaktiva övningar för att förbättra och testa elevens läs-, skriv- och lyssnarförmåga med hjälp av en mängd olika metoder.

Alla avsnitt och interaktiva övningar inkluderar ljudinspelningar som hjälper eleverna att lära sig det korrekta uttalet av ord och meningar.
Ljudfilerna har spelats in av flera individer för att matcha läsarens röst med karaktärerna som leder dialogen.

Skolan använder språket Modern Standard Arabic (MSA), översatt till engelska och svenska.

För nybörjare (utan tidigare erfarenhet) i arabiska, omfattar kursen läs- och skrivfärdigheter, samt några enkla grammatikregler, enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).